Hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Cà Mau

Báo VietnamPlus
Gốc

Ngày 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra, thị sát một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Cà Mau; tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm ngành nuôi tôm tại Festival tôm Cà Mau 2023.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các nhà quản lý, đầu tư, thi công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các nhà quản lý, đầu tư, thi công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các nhà quản lý, đầu tư, thi công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các nhà quản lý, đầu tư, thi công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với kỹ sư, công nhân Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình sản xuất của Nhà máy Điện Cà Mau 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Nhà máy Điện Cà Mau 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Nhà máy Điện Cà Mau 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình sản xuất của Nhà máy Điện Cà Mau 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình sản xuất của Nhà máy Điện Cà Mau 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nhà máy Điện Cà Mau 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho kỹ sư, công nhân Cụm Công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Đường bộ Cao tốc Cà Mau-Cần Thơ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Đường bộ Cao tốc Cà Mau-Cần Thơ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho công nhân Dự án Đường bộ Cao tốc Cà Mau-Cần Thơ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho công nhân Dự án Đường bộ Cao tốc Cà Mau-Cần Thơ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày sản phẩm nuôi và chế biến tôm tại Festival tôm Cà Mau 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày sản phẩm nuôi và chế biến tôm tại Festival tôm Cà Mau 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày sản phẩm nuôi và chế biến tôm tại Festival tôm Cà Mau 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày sản phẩm nuôi và chế biến tôm tại Festival tôm Cà Mau 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-khao-sat-mot-so-cong-trinh-du-an-trong-diem-tai-ca-mau-post914641.vnp