Hoạt động của mặt trận thiết thực và hiệu quả

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Ngọc Tuyết tặng Đại hội đại biểu MTTQ TX Đông Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 bức trướng mang dòng chữ Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển xây dựng TX Đông Hòa trở thành đô thị năng động, giàu đẹp và văn minh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Ngọc Tuyết tặng Đại hội đại biểu MTTQ TX Đông Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 bức trướng mang dòng chữ Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển xây dựng TX Đông Hòa trở thành đô thị năng động, giàu đẹp và văn minh

Ngày 14/6, Ủy ban MTTQ huyện Đồng Xuân tổ chức đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hồ Hồng Nam; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đồng Xuân tham dự đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ các cấp huyện Đồng Xuân xác định tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của huyện.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và công tác an sinh xã hội, cùng cấp ủy, chính quyền hỗ trợ, xây dựng nhà Đại đoàn kết, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 53 người tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Đồng Xuân nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Châu Văn Thiện đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ TX Đông Hòa cũng đã tổ chức đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Ngọc Tuyết; lãnh đạo Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ TX Đông Hòa tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ TX Đông Hòa cùng với hệ thống chính trị tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng

lớp nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là vận động bà con nhân dân các địa phương ảnh hưởng dự án, công trình nhận tiền đền bù, di dời đến khu tái định cư, sớm giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công.

Từ nguồn lực của Nhà nước và sự đóng góp của Nhân dân, đến nay hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thị xã đều được trải nhựa, bê tông hóa; đường liên thôn, ngõ xóm đã có điện thắp sáng, diện mạo giao thông nông thôn ngày càng khang trang, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được người dân tích cực hưởng ứng, đến nay trên địa bàn thị xã có 27 sản phẩm OCOP được UBND các cấp công nhận đạt 3 sao; 6 mô hình của 6 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền nhân rộng...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ TX Đông Hòa tiếp tục đưa phương thức hoạt động của mặt trận theo hướng thực chất, thiết thực và hiệu quả. Phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trọng tâm là các dự án, đề án phát triển KT-XH của thị xã có liên quan trực tiếp đến Nhân dân. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đông Hòa trở thành đô thị năng động, giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 51 người tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ TX Đông Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Nguyễn Thành Thân, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã nhiệm kỳ 2024-2029.

Tin, ảnh: THÚY HẰNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/317463/hoat-dong-cua-mat-tran-thiet-thuc-va-hieu-qua.html