Hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội không ngừng được đổi mới

Đó là nhận định của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV ngày 4-12.

Bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả về kinh tế-xã hội mà TP Hà Nội đạt được trong năm 2017, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhận định: Trong những thành tích chung của thành phố Hà Nội, có sự đóng góp quan trọng của từng đại biểu HĐND. Trong những năm qua, hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội không ngừng được đổi mới về phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

“Hoạt động kỳ họp có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố; hoạt động giám sát được thực hiện thiết thực, hiệu quả; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới với phương châm giám sát đến cùng những vấn đề quan trọng, người dân bức xúc.

Qua đó có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, được dư luận, cứ tri và nhân dân đồng tình, ghi nhận; vị trí, vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng lợi ích chính đáng của nhân dân. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ngày càng được khẳng định”, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cho biết, Kỳ họp thứ 5 của HĐND thành phố diễn ra ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIV. Trong kỳ họp này, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tham gia tích cực đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vàọ các quyết sách quan trọng của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao trách nhiệm của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.

“Tôi tin tưởng rằng HĐND thành phố Hà Nội, từng vị đại biểu HĐND thành phố sẽ mang tinh thần cải tiến, đổi mới của Quốc hội vào kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội đến kỳ họp này thực sự là một kỳ họp kết tinh trí tuệ, dân chủ, đổi mới, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của thành phố năm 2018 và các năm tiếp theo”, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhận định: Hoạt động kỳ họp có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu (ảnh V.T)

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Hà Nội cần tập trung quan tâm thực hiện trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cho rằng, thời gian tới Hà Nội cần tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp được ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời, siết chặt kỷ cương, tạo sự chuyến biến rõ rệt trong quản lý đô thị. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, thượng tôn pháp luật…. đảm bảo công tác an sinh xã hội, tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục kịp thời các hạn chế, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy-đặc biệt là tại các khu chung cư cao tầng, khu công nghiệp, làng nghề.

Cùng với đó, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân Thủ đô trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tổ chức thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ung xử nơi công cộng. Đề cao trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ, nhân viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo đúng tinh thần của Hiến pháp, Nghị quyết trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn. hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thường trực HĐND thành phố cần tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và UBND thành phố trên các lĩnh vực hoạt động, như: Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp; tiến hành kỳ họp, xây dựng và thông qua các nghị quyết; triển khai nghị quyết của HĐND; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; hoạt động giám sát, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

T. An