Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hải Phòng

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Khu bảo tồn di tích Bãi cọc Cao Quỳ trong quần thể di tích Bạch Đằng Giang, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Khu bảo tồn di tích Bãi cọc Cao Quỳ trong quần thể di tích Bạch Đằng Giang, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Khu bảo tồn di tích Bãi cọc Cao Quỳ trong quần thể di tích Bạch Đằng Giang, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan phòng trưng bày ảnh, hiện vật tại Khu bảo tồn di tích Bãi cọc Cao Quỳ trong quần thể di tích Bạch Đằng Giang, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Khu bảo tồn di tích Bãi cọc Cao Quỳ trong quần thể di tích Bạch Đằng Giang, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan phòng trưng bày ảnh, hiện vật tại Khu bảo tồn di tích Bãi cọc Cao Quỳ trong quần thể di tích Bạch Đằng Giang, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Khu bảo tồn di tích Bãi cọc Cao Quỳ trong quần thể di tích Bạch Đằng Giang, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dâng hương tại khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở xã An Đồng, huyện An Dương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dâng hương tại khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở xã An Đồng, huyện An Dương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-hoat-dong-cua-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tai-hai-phong/711372.vnp