Hoạt động của Ban Pháp chế HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

  25 liên quanGốc

  Ðịnh kỳ 6 tháng/lần, Ban Pháp chế tham gia cùng thường trực HÐND thành phố và Ðoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức cuộc họp nghe UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo đánh giá về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do thường trực HÐND, đại biểu HÐND thành phố và Ðoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội ở địa phương chuyển đến. Qua giám sát, Ban Pháp chế đã đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với một số vụ việc, chủ yếu liên quan đến các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực nhưng chậm được thực hiện, các vụ việc tồn đọng, kéo dài, vụ việc dư luận bức xúc và người dân quan tâm.

  Ban Pháp chế còn tham gia cùng UBND thành phố thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại với công dân trong giải quyết các vụ việc khiếu nại; là thành viên của tổ xử lý điểm nóng, tổ rà soát giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài của UBND thành phố. Qua đó, giúp HÐND, Ban Pháp chế có thông tin để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, đồng thời tuyên truyền thuyết phục công dân thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng quy định.

  Bên cạnh đó, thường trực HÐND thành phố còn phân công Ban Pháp chế thẩm tra, làm rõ một số nội dung trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do HÐND, công dân gửi đến, làm cơ sở để HÐND xem xét đề nghị chất vấn tại kỳ họp. Qua đó, giúp HÐND kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp đúng đắn nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri.

  (Còn tiếp)

   Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/hoat-dong-cua-ban-phap-che-h-nd-thanh-pho-nhiem-ky-2016-2021-a134117.html