Đã khởi tố 12 đối tượng vụ phá rừng tại Phong Nha-Kẻ Bàng

Đã khởi tố 12 đối tượng vụ phá rừng tại Phong Nha-Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 bị can phá rừng lấy gỗ mun tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 bị can phá rừng lấy gỗ mun tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Thêm 6 đối tượng phá rừng tại VQG Phong Nha- Kẻ Bàng bị khởi tố

Quảng Bình: Thêm 6 đối tượng phá rừng tại VQG Phong Nha- Kẻ Bàng bị khởi tố

Bắt thêm 6 bị can trong vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Bắt thêm 6 bị can trong vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Vụ phá rừng đặc dụng ở Phong Nha - Kẻ Bàng: Khởi tố và bắt tạm giam thêm 6 đối tượng

Vụ phá rừng đặc dụng ở Phong Nha - Kẻ Bàng: Khởi tố và bắt tạm giam thêm 6 đối tượng

Khởi tố thêm 6 đối tượng trong vụ phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 đối tượng trong vụ phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 bị can phá rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 bị can phá rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 người phá rừng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 người phá rừng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 đối tượng trong vụ phá rừng nghiêm trọng tại VQG Phong Nha

Khởi tố thêm 6 đối tượng trong vụ phá rừng nghiêm trọng tại VQG Phong Nha

Phê chuẩn khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Phê chuẩn khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 đối tượng vụ phá rừng Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố thêm 6 đối tượng vụ phá rừng Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng tại Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng tại Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng