Hoàng thành Thăng Long - hồ sơ di sản

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trong những ngày đầu Xuân 2009, một bộ hồ sơ bằng tiếng Anh đã được đệ trình lên Ủy ban Di sản để đề nghị UNESCO công nhận khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội là di sản văn hóa thế giới

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090131102634570P0C1020/hoang-thanh-thang-long-ho-so-di-san.htm