Hoàng thành Thăng Long được công nhận di tích lịch sử - kiến trúc nghệ...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) - Sáng mùng 4 tết Mậu Tý (10-2-2008), tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đã diễn ra lễ hội vinh danh hào khí Thăng Long - Hà Nội 1000 năm, đón bằng công nhận di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/dat_nuoc_con_nguoi/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7035846987/mlnews.2008-02-11.1668323450