Hoàng Su Phì làm tốt công tác luân chuyển cán bộ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Là một huyện biên giới thuộc tỉnh Hà Giang, Hoàng Su Phì có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông đi lại rất khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều. Ở các xã giáp biên, vùng sâu xa, đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế về trình độ, năng lực công tác. Vì vậy, Hoàng Su Phì chú trọng công tác luân chuyển cán bộ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113168&sub=50&top=37