Hoàng Mai thu hồi trên 177ha đất công

Báo cáo với đoàn kiểm tra số 1 của Thành ủy chiều 12/11, do đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP dẫn đầu về khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương (T.Ư) 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quận ủy Hoàng Mai cho biết, quận đã xử lý tồn đọng, thu hồi 177,6 ha đất công do UBND các phường cho thuê trước đây, trái quy định, sử dụng sai mục đích, qua đó tiến hành thanh lý 128 hợp đồng thuê đất, (gồm 49 tổ chức, 79 cá nhân) sai quy định.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh phát biểu tại buổi làm việc với quận Hoàng Mai.

Qua kiểm điểm, Quận ủy đã phát hiện những sai phạm và tiến hành xử lý kỷ luật 19 cán bộ, bao gồm: Khiển trách 10, cảnh cáo 7, khai trừ 2 đảng viên. Ngoài ra, Quận ủy còn kỷ luật 19 cán bộ, đảng viên mức khiển trách, cảnh cáo và cách chức chi ủy viên của một số đơn vị trực thuộc.

Theo Bí thư Quận ủy Trần Thị Thanh Nhàn, qua thực hiện Nghị quyết TƯ 4, nhận thức và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên tốt hơn. Các đảng viên và tổ chức đảng có khuyết điểm đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phê bình để tiến hành sửa chữa, khắc phục ngay. Đây là động lực, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày một trong sạch, vững mạnh.

Trưởng đoàn Ngô Thị Doãn Thanh ghi nhận, Quận ủy Hoàng Mai đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TƯ 4, đạt hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh, việc khắc phục những khuyết điểm, yếu kém chỉ là một trong những nội dung thực hiện Nghị quyết TƯ 4.

Theo đồng chí đây là công việc thường xuyên, lâu dài trong công tác xây dựng Đảng nói chung; đề nghị, Quận ủy, tiếp tục bám sát các nội dung của nghị quyết, trong đó tiếp tục giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn đảng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp …;Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò MTTQ và sức mạnh của hệ thống chính trị để xây dựng các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của quận.