Hoàng Mai (Nghệ An): 7 ứng cử viên xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND

(Baonghean.vn) - Sáng 14/4, Ủy ban MTTQ thị xã Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3, lập danh sách chính thức 54 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị chính thức đồng ý 7 người rút khỏi danh sách người ứng cử đại biểu HĐND, thống nhất thông qua danh sách chính thức gồm 54 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 để cử tri lựa chọn bầu ra 33 đại biểu. Trong đó, cơ cấu tỉ lệ nữ chiếm 37%, trẻ tuổi: 29,6%, ngoài Đảng chiếm 14,8% và tái cử chiếm 42,6%.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 đã kết thúc quy trình 5 bước về hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cử người ứng cử đại biểu HĐND thị xã.

Bích Hường

Quang cảnh Hội nghị Hiệp thương lần 3 tại Quỳnh Lưu.

Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

100% đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 68 người, trong đó khối cơ quan cấp huyện 27 người, khối các nghành, doanh nghiệp 14 người và khối xã, thị trấn 27 người.

Thanh Toàn