Hoảng hồn măng tươi được đốt ủ bằng lưu huỳnh

Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số đối tượng đang thu gom, đốt ủ hơn 20 tấn măng tươi bằng lưu huỳnh.

Video: Hoảng hồn măng tươi được đốt ủ bằng lưu huỳnh:

Theo VTV