Hoàng Đức giành 60 điểm tại phần thi Khởi động

Nam sinh THPT Quốc học Huế nhập cuộc khá tốt với kết quả 6/12 câu trả lời đúng ở phần thi Khởi động.

Thu Thảo