Hoàn thuế Giá trị gia tăng đạt 96% dự toán

Với số tiền đã chi hoàn thuế bằng 96% dự toán, từ nay đến cuối năm, số dư quỹ hoàn thuế GTGT chỉ còn hơn 3.927 nghìn tỷ đồng. Điều này đòi hỏi ngành Thuế phải quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT, đảm bảo đúng pháp luật, đúng đối tượng, tránh nguy cơ bội quỹ.

Hoàn thuế Giá trị gia tăng đạt 96% dự toán - Ảnh 1

Từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT. Ảnh: Thu Hằng.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến ngày 25-10, số tiền hoàn thuế GTGT đã chi qua Kho bạc là 94.073 tỷ đồng (bằng 96% dự toán- Quốc hội đã phê duyệt quỹ hoàn thuế GTGT là 98.000 tỷ đồng). Như vậy, số dư dự toán còn được sử dụng từ nay đến cuối năm là 3.927 tỷ đồng. Thống kê cho thấy, 9 tháng đầu năm 2016, cơ quan Thuế các cấp đã tiếp nhận 18.322 hồ sơ với số tiền thuế GTGT đề nghị hoàn là 94.952 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2.426 hồ sơ của năm 2015 chuyển sang năm 2016 với số tiền thuế GTGT đề nghị hoàn là 14.062 tỷ đồng. Trong đó: Số tiền hoàn thuế trước, kiểm tra sau đứng đầu chiếm 56,93% tổng số tiền hoàn thuế GTGT. Sau đó là khoản hoàn xuất khẩu với tỷ trọng 52,3% so với tổng số tiền hoàn. Kiểm tra trước, hoàn thuế sau đứng thứ ba với tỷ trọng 43,07% tổng số tiền hoàn thuế GTGT. Tiếp theo đó là các khoản: Hoàn dự án đầu tư chiếm tỷ trọng 21,6% so với tổng số tiền hoàn; hoàn âm 12 tháng liên tục bằng 20,9% so với tổng số tiền hoàn; hoàn ODA và khác chiếm tỷ trọng 0,7% so với tổng số tiền hoàn.

Theo Tổng cục Thuế, từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế, thực hiện kiểm tra 100% trước khi hoàn thuế đối với các trường hợp có rủi ro cao trong quản lý thuế, hoàn thuế GTGT đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT.

Hiện Tổng cục Thuế đang nghiên cứu, xây dựng quy trình hoàn thuế điện tử; đồng thời tổ chức phân tích các yêu cầu nghiệp vụ cần tin học hóa đáp ứng dự thảo quy trình hoàn thuế điện tử (iHTKK, etax, TMS). Trong tháng 11-2015 việc hoàn thuế điện tử sẽ áp dụng thí điểm 5 Cục Thuế: TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng, Bình Dương. Đến tháng 12-2016 sẽ tiếp tục mở rộng tại TP.Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Thái Nguyên. Dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành mục tiêu 95% người nộp thuế được hoàn thuế điện tử.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính, báo cáo Chính phủ và có văn bản chỉ đạo các Cục Thuế chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế theo quy định, theo đúng dự toán đã được duyệt và tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế và Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi hoàn thuế thông qua hệ thống điện tử.

Thùy Linh