Hoãn thu hồi gần 3.400 tỷ đồng vốn ngân sách ứng trước

Tại Quyết định 239/QĐ-TTg vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hoãn thu hồi phần lớn số vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Cụ thể, Thủ tướng quyết định hoãn thu hồi 3.391,774 tỷ đồng