Hoàn thiện xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ trong tình hình mới

Ngày 12/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam góp ý kiến vào dự thảo Đề án xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và sửa đổi, bổ sung một số nội dung, quy trình về công tác cán bộ.

Hoàn thiện xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ trong tình hình mới - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, trong xây dựng Đảng thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt, trong đó công tác đánh giá cán bộ là tiền đề, là khâu hết sức quan trọng, làm cơ sở để làm tốt các khâu tiếp theo. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong đó có công tác đánh giá cán bộ. Vì vậy, việc xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là một yêu cầu tất yếu khách quan trong tình hình hiện nay.

Đối với sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết, Ban Tổ chức Trung ương đã nghiên cứu các quy chế, quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ cũng như sơ bộ đánh giá tình hình thực hiện của các địa phương, đơn vị trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương đã dự thảo theo hướng đổi mới quy trình nhân sự đảm bảo sự đồng bộ, chặt chẽ, tiếp tục mở rộng dân chủ trên cơ sở xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong từng khâu của công tác cán bộ; góp phần đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ trong tình hình mới.

Phương pháp và quy trình đánh giá cán bộ trong dự thảo lần này cơ bản kế thừa nội dung của Quyết định số 286-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế đánh giá cán bộ, công chức. Tuy nhiên, theo ô ng Vũ Ngọc Dũng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I – Ban Tổ chức Trung ương, điểm mới trong Đề án này là đã giao trách nhiệm cho người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trước tiên phải đề xuất đánh giá cán bộ cấp dưới trước; cấp dưới đánh giá cấp trên; xin ý kiến các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và cấp ủy nơi cư trú nhận xét, đánh giá trước khi tập thể cấp ủy, cơ quan đơn vị đánh giá, gửi cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất dự thảo Đề án đưa ra, đồng thời tập trung thảo luận các nội dung về sửa đổi quy trình bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử; xem xét rút ngắn thời gian thực hiện quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; quy trình thẩm định, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

Các đại biểu cũng đã thảo luận các vấn đề về mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; thực trạng xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chính đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong thời gian qua; quan điểm, nguyên tắc, đề xuất khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ và khung tiêu chí đánh giá cán bộ...

Vũ Tiến Lực