Hoàn thiện tiêu chí xác định công trình, dự án năng lượng trọng điểm

Chiều 6/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Năng lượng, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoan-thien-tieu-chi-xac-dinh-cong-trinh-du-an-nang-luong-trong-diem-103767.htm