Hoàn thiện pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn

Pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và phân khu chức năng hiện được quy định tại nhiều luật như Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và một số luật liên quan. Sau thời gian dài thực hiện, cùng với những yêu cầu mới phát sinh, hệ thống pháp luật về quy hoạch đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Do đó cần sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định hiện hành trong cùng 1 luật để dễ triển khai. Chiều nay 20/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã đọc tờ trình và báo cáo thẩm tra về Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn trình Quốc hội.

Trong tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh về sự cần thiết ban hành luật. Thứ nhất, các Nghị quyết Đại hội Đảng đã chỉ đạo hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm kết hợp hài hòa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Thứ hai, những hạn chế, bất cập, trong thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và phân khu chức năng trong thực tiễn hiện nay đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật hiện hành.

Trong báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Việc hợp nhất các quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn vào một luật là phù hợp để thống nhất, đồng bộ trình tự, cấp độ, tính chất quy hoạch và nguồn kinh phí lập quy hoạch, hướng tới bảo đảm thống nhất định hướng chung trong quản lý đô thị và nông thôn, phát triển hài hòa và gắn kết giữa không gian đô thị và nông thôn, bổ trợ cho sự phát triển chung của địa phương, vùng và cả nước.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hoan-thien-phap-luat-ve-quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-226334.htm