Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ quản lý biển, đảo

Vừa qua, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm thu phát định vị vệ tinh thuộc cơ quan Hàng không vũ trụ Pháp tổ chức Hội thảo quốc tế về “Hệ thống thông tin phục vụ quản lý biển và hải đảo”.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã trình bày một số báo cáo chuyên sâu về hệ thống thông tin phục vụ và quản lý biển và hải đảo: Nhu cầu thông tin phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo Việt Nam; Cơ sở dữ liệu và hạ tầng thông tin quản lý biển đảo; thiết lập hệ thống thông tin tích hợp cho quản lý bền vững nguồn tài nguyên môi trường biển Việt Nam, nâng cao năng lực hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở hạ tầng và hạ tầng thông tin Biển Đông; Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh...

Bên cạnh đó, các tham luận tại Hội thảo cũng đưa ra một số giải pháp để đưa Việt Nam trở thành “một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển”, sử dụng bền vững, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

Theo các nhà khoa học, Việt Nam cần xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý vùng bờ, quản lý hải đảo của đất nước, sớm cho ra đời Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đẩy mạnh khoa học công nghệ biển bằng cách hợp tác với các đối tác có nền khoa học công nghệ biển tiên tiến trên thế giới, để hoàn thiện hệ thống thông tin tích hợp về biển, hải đảo phục vụ việc giám sát và kiểm soát các hoạt động trên biển, đảo như tình trạng khai thác tài nguyên biển bất hợp pháp tại vùng biển thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam...

V.H (Tổng hợp)

Email Print Góp ý