Hoàn thiện Dự thảo Đề án xây dựng Khu Công nghệ thông tin

  2 liên quanGốc

  Tập trung hoàn thiện Dự thảo Đề án xây dựng Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Yên Bình, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ duyệt bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển Khu CNTT tập trung của cả nước - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đối với các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển Khu CNTT tập trung Yên Bình tại cuộc họp diễn ra chiều 16-7.

  Theo Dự thảo Đề án, Khu CNTT tập trung Yên Bình nằm ở trung tâm trong tổng thể quy hoạch Dự án Tổ hợp Yên Bình, thuộc T.X Phổ Yên và huyện Phú Bình, có quy mô trên 545ha, tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự kiến trên 4.200 tỷ đồng. Dự kiến, Dự án sẽ được triển khai trong vòng 5 năm (nguồn vốn nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư). Hiện, UBND tỉnh đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Khu CNTT tập trung Yên Bình vào quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung của cả nước; Bộ Thông tin và Truyền thông đang tổng hợp ý kiến góp ý vào hồ sơ Dự án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

  Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Trịnh Việt Hùng yêu cầu các ngành chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu văn bản hướng dẫn của Trung ương, xây dựng mục tiêu, lộ trình thực hiện nhằm gắn kết quy hoạch các phân khu chức năng của ngành, lĩnh vực vào quy hoạch chung của Khu CNTT. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp thu góp ý của các bộ, ngành Trung ương, chuẩn bị các phương án và lộ trình thực hiện các bước tiếp theo sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung Khu CNTT vào quy hoạch tổng thể phát triển Khu CNTT tập trung của cả nước...

  Trịnh Phương

  Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/hoan-thien-du-thao-de-an-xay-dung-khu-cong-nghe-thong-tin-272704-205.html