Hoàn thiện danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu, dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 12 tới.

Hoàn thiện danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu - Ảnh 1

Bộ Tài chính phải quy định cụ thể danh mục các mặt hàng và mã số HS tương ứng; bảo đảm nguyên tắc tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân; đáp ứng yêu cầu quản lý, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, cần rà soát lại các hàng hóa có thuế suất nhập khẩu từ 20% trở lên, hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt,…

Năm 2016, lạm phát cơ bản ổn định ở mức dưới 2%

Ngày 10-11, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) tổ chức hội thảo, đánh giá tổng quan thị trường tài chính Việt Nam 2016. Theo dự báo của NFSC, lạm phát cơ bản năm 2016 duy trì ổn định dưới 2% so với năm 2015; nguyên nhân chủ yếu khiến lạm phát năm nay cao hơn năm trước do giá dịch vụ công đã được chủ động điều chỉnh nhằm đẩy nhanh tiến trình tự do hóa giá cả theo nguyên lý kinh tế thị trường. Tăng trưởng kinh tế năm 2016 đã được hỗ trợ tích cực từ hệ thống tài chính với tổng nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế tăng 15,1% so năm 2015, tương đương 170% GDP.

Năm 2017, NFSC dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ cải thiện khá nhờ cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo xung lực mới cho khu vực tư nhân, có khả năng đạt mức 6,7%.