Hoàn thành xuất cấp hơn 1.150 tấn gạo hỗ trợ người dân bảo vệ rừng ở Thanh Hóa

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa đã hoàn thành xuất cấp hơn 1.152 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân tại 3 huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Như Xuân để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng. Công tác xuất cấp gạo hoàn thành trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trước đó, ngày 10/8/2023, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có quyết định về việc xuất 1.152,754 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại 3 huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Như Xuân của tỉnh Thanh Hóa (đợt 2 năm 2023). Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo xong trước ngày 30/8/2023.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa đã khẩn trương phối hợp các sở, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Như Xuân triển khai các thủ tục để xuất cấp, giao nhận hơn 1.150 tấn gạo dự trữ quốc gia.

Ngày 18/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định về việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân (đợt 2 năm 2023). Tiếp đó, 3 huyện này đã ban hành các quyết định tiếp nhận và phân bổ số lượng gạo trên cho các đối tượng được hỗ trợ.

Căn cứ vào kế hoạch này, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa giao nhiệm vụ cho các chi cục dự trữ nhà nước Ngọc Lặc, Đông Thiệu, Quảng Xương, Thiệu Yên, Hà Trung chuẩn bị tốt điều kiện lao động, kho tàng, dụng cụ phục vụ xuất kho, bốc xếp gạo lên phương tiện để giao cho 3 huyện trên.

Thời gian xuất cấp gạo dự trữ quốc gia yêu cầu khẩn trương, diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, các địa phương được hỗ trợ đều là các huyện miền núi với địa hình hiểm trở.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương tiếp nhận, toàn thể cán bộ-công chức Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa đã hoàn thành tốt việc xuất kho, giao nhận hơn 1.152 tấn gạo cho 3 huyện trên. Qua đó, giúp thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng thời gian, đủ số lượng, chất lượng và an toàn về mọi mặt.

Trước đó, đơn vị này cũng đã hoàn thành xuất cấp hơn 330 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng (đợt 3 năm 2023).

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoan-thanh-xuat-cap-hon-1150-tan-gao-ho-tro-nguoi-dan-bao-ve-rung-o-thanh-hoa-post770220.html