Hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM trong quý I-2024

Theo UBND H.Nhơn Trạch, đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM, đến nay, cơ quan chức năng của địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chi trả tiền cho 519 trường hợp với tổng số tiền gần 509 tỷ đồng. Đối với các hộ dân còn lại tại dự án, cơ quan chức năng đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ và dự kiến phê duyệt trong quý I-2024.

Dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM đoạn đi qua địa bàn tỉnh dài hơn 11km với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 65ha với 749 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đối với công tác xét tái định cư, đến nay, hội đồng xét tái định cư đã xét cho 580 hộ, kết quả có 129 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư. Hiện hội đồng xét tái định cư đang tiếp tục xét tái định cư cho các hộ còn lại.

Tại dự án này, hiện địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 10% mặt bằng thi công toàn dự án.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202402/hoan-thanh-phe-duyet-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-du-an-duong-vanh-dai-3-tphcm-trong-quy-i-2024-b195fd3/