HOÀN THÀNH KHÂU LẮP CỬA VAN VÀO CỐNG CÁI LỚN

    Ngày 17/6, trên sông Cái Lớn thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang, các đơn vị liên quan đã lắp đặt thành công cửa van cuối cùng vào siêu công trình cống Cái Lớn, được xem là dự án thủy lợi lớn nhất tại Việt Nam.

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2021/6/hoan-thanh-khau-lap-cua-van-vao-cong-cai-lon-/554720