Hoàn tất đàm phán EPA VN - Nhật Bản

    Gốc

    Hanoinet - Hiệp định EPA Việt Nam - Nhật Bản là một thỏa thuận song phương mang tính toàn diện, được xây dựng phù hợp với các chuẩn mực và nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=98409