Hoàn tất bộ chuyên khảo Biển Đông

(NLĐ) – Tại Hội nghị Khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ V vừa qua các nhà khoa học Việt Nam cho biết đã hoàn chỉnh tài liệu tổng hợp về biển Đông lần đầu tiên được xuất bản ở nước ta.

Các nhà khoa học cho biết đã mở rộng, bổ sung, điều tra khái quát tài nguyên, môi trường biển Việt Nam, hoàn thiện điều tra khái quát vùng biển ven bờ và bước đầu mở rộng ra cả vùng biển xa bờ. Nhờ vậy, cho đến nay, nước ta đã có được số liệu đánh giá tương đối hoàn chỉnh về tiềm năng nguồn lợi hải sản, khoáng sản, dầu khí trên toàn vùng biển Việt Nam, bao gồm cả vùng biển gần bờ và vùng sâu xa bờ, làm tiền đề cho việc định hướng nghiên cứu khai thác kinh tế biển.

Trong giai đoạn vừa qua, với sự tham gia của trên 40 chuyên gia khoa học biển hàng đầu của cả nước, đã tiến hành soạn thảo và xuất bản được bộ chuyên khảo Biển Đông gồm 4 tập, bộ Atlas biển Việt Nam và kế cận gồm 60 tờ bản đồ tỉ lệ 1:1.000.000 – 2.000.000, tuyển 8 tập các kết quả chủ yếu của chương trình khoa học công nghệ biển KC-09/01-05, KC-09/06-10.