“Hoan nghênh Thủ tướng xin không ứng cử Tổng bí thư”

    Báo Dân Việt
    Dân Việt
    38 liên quanGốc

    “Tại Hội nghị T.Ư 14, tôi có phát biểu là rất hoan nghênh đồng chí Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí khác trong Bộ Chính trị đã tự xin thôi không ứng cử vị trí Tổng Bí thư để dồn phiếu cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trách nhiệm như vậy rất cao, đặc biệt là có sự chia sẻ trách nhiệm lớn lao với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư và toàn Đảng trong giai đoạn hiện nay”.

    Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hoan-nghenh-thu-tuong-xin-khong-ung-cu-tong-bi-thu-657072.html