Hoan nghênh báo phát động thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

    Gốc

    Xin chân thành cảm ơn báo Quân đội nhân dân, báo Nhân Dân, báo Lao động và các báo khác đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi này...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.39010.qdnd