Hoài niệm cuốn sổ hộ khẩu - tài sản quý giá thời bao cấp

  Cuốn sổ hộ khẩu giấy đã từng mang một sứ mệnh lịch sử trong thời bao cấp, và gắn liền với nó là vô vàn kỷ niệm vui buồn, thậm chí là nỗi ám ảnh của rất nhiều người.

  Thời bao cấp, mua lương thực, thực phẩm phải có sổ hộ khẩu. (Nguồn: TTXVN)

  Thời bao cấp, mua lương thực, thực phẩm phải có sổ hộ khẩu. (Nguồn: TTXVN)

  Không thể mô tả hết được giá trị của sổ hộ khẩu thời bao cấp, chỉ biết rằng cuốn sổ nhỏ đó có thể quyết định hoặc tác động rất lớn đến nhiều số phận con người khi hệ thống hộ khẩu gắn chặt với việc phân phối lương thực, thực phẩm, đất đai, nhà cửa, giáo dục, y tế và việc làm.

  Trong tập Podcast hôm nay, chúng ta sẽ cùng sống lại những kỷ niệm khó quên liên quan đến "di sản" thời bao cấp này./.

  Đại Nghĩa (Vietnam+)

  Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/podcast-hoai-niem-cuon-so-ho-khau-tai-san-quy-gia-thoi-bao-cap/852047.vnp