Hoài Anh và tiểu thuyết - kịch Thuận thiên Lý Công Uẩn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhân Thủ đô Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2010), nhà thơ Hoài Anh trình làng cuốn tiểu thuyết - kịch Thuận thiên Lý Công Uẩn (NXB Văn học, quý 1-2008).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120348&sub=134&top=43