Hỏa tốc lựa chọn nhà thầu thực hiện các tuyến buýt thay thế Bắc Hà

    Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện loạt tuyến buýt sau khi hoàn thành quyết định chấm dứt hợp đồng thầu với Công ty TNHH Bắc Hà (Công ty Bắc Hà).

    Cụ thể là các khối lượng công việc còn lại của 5 gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (tuyến số 41, 42, 43, 44, 45). Theo đó, các tuyến buýt trên sẽ kết thúc hợp đồng thầu cũ với Công ty Bắc Hà từ 1/8/2022, vì vậy để đảm bảo các tuyến buýt được vận hành liên tục không bị gián đoạn, ảnh hưởng nhu cầu của người dân cũng như chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, công tác lựa chọn nhà thầu đối với 5 tuyến buýt này phải thực hiện xong trước 31/7/2022 .

    Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

    Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hoa-toc-lua-chon-nha-thau-thuc-hien-cac-tuyen-buyt-thay-the-bac-ha