Hỏa tốc đề nghị duyệt nhà thầu thực hiện loạt tuyến buýt thay Bắc Hà

    Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các khối lượng công việc còn lại của 5 gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (tuyến số 41, 42, 43, 44, 45) sau khi hoàn thành quyết định chấm dứt hợp đồng thầu với Công ty TNHH Bắc Hà (Công ty Bắc Hà). Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoa-toc-de-nghi-duyet-nha-thau-thuc-hien-loat-tuyen-buyt-thay-bac-ha-47713.htm