Họa sĩ làm từ thiện bằng quần jeans của người nổi tiếng

Một trăm chiếc quần jeans quyên góp từ những người nổi tiếng, sau khi được trang trí lại, đang được đấu giá nhằm gây quỹ từ thiện giúp người tị nạn.