Hòa Phát lãi 475 tỷ đồng trong 10 tháng

    Gốc

    10 tháng đầu năm 2007, Tập đoàn Hòa Phát đã đạt 4.400 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 475 tỷ đồng...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=af28bc1a8aae63&page=category