Hòa nhạc Beethoven tại Hà Nội

    Gốc

    Công chúng yêu nhạc Hà Nội đang mong chờ chương trình hòa nhạc Beethoven diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong hai đêm 8 và 9/12.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221416/Default.aspx