'Hoa mắt' chọn tổ hợp môn vào lớp 10

    Đến thời điểm này, nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu nhận hồ sơ nhập học cho học sinh lớp 10 và cho các em tự chọn đăng ký các tổ hợp môn học tự chọn mà nhà trường xây dựng. Tuy nhiên, với việc mỗi trường tự xây dựng tổ hợp môn dựa trên tình hình thực tế và còn phải chờ đợi hướng dẫn của Bộ Giáo dục về môn Lịch sử, nhiều phụ huynh và học sinh tại Đà Nẵng rất lo lắng khi đăng ký của con em mình có thể bị ảnh hưởng.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoa-mat-chon-to-hop-mon-vao-lop-10-46650.htm