Hoa Kỳ tài trợ dự án giảm thiểu các nguy cơ sức khỏe do cúm gia cầm

(Cadn.com.vn) - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa trao một khoản tài trợ cho Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) để triển khai một dự án giảm thiểu các nguy cơ sức khỏe cộng đồng do cúm gia cầm, đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác tại Việt Nam. Dự án "Tăng cường năng lực áp dụng cách tiếp cận Một Sức Khỏe tại Việt Nam "sẽ được triển khai từ nay đến tháng 9-2015 với sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Y tế.

Kết quả mong đợi của dự án trị giá 800.000 USD là góp phần giảm thiểu các nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng do cúm gia cầm, đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác thông qua việc áp dụng cách tiếp cận "Một Sức Khỏe" tại Việt Nam. "Dự án này sẽ góp phần xây dựng một cơ chế phối hợp đã được hiệu chỉnh và cải thiện về việc ứng phó với cúm gia cầm và đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác".

V.N