Hoa kiểng tết: xu hướng chơi bonsai cao cấp

Các nhà vườn đang hướng xu hướng người dùng chuyển sang chơi những chậu cây có quả dạng nhỏ, phù hợp chưng trên bàn phòng khách.