Hoa hậu Giáng My làm Đại sứ Thiện chí cho quốc đảo Palau

Người đẹp 43 tuổi đã có mặt ở quốc đảo Palau để nhậm Công hàm bổ nhiệm Đại sứ Thiện chí danh dự nhằm thúc đẩy trao đổi du lịch giữa quốc đảo và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Hoa hậu đền Hùng 1992 - Giáng My vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí danh dự, thúc đẩy trao đổi du lịch giữa quốc đảo và các nước Đông Nam Á của Cộng hòa Palau.