Hòa Bình Corp báo lãi quý III gấp gần 17 lần cùng kỳ, hàng tồn kho tăng vọt

Kết thúc quý III/2016, HBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 180 tỷ đồng, gấp 16,8 lần so với cùng kỳ, trong đó, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mej đạt gần 182 tỷ đồng.

Hòa Bình Corp báo lãi quý III gấp gần 17 lần cùng kỳ, hàng tồn kho tăng vọt - Ảnh 1

CTCP Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC ) vừa công bố BCTC quý III/2016 với doanh thu thuần hơn 2.937 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng trưởng thấp hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt hơn 322 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng 35,6%, lên 25,5 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm 14,4%, còn 38 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh theo doanh thu, với mức tăng lần lượt 3,13 lần và 3,7 lần so với cùng kỳ.

Theo đó, kết thúc quý III/2016, HBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 180 tỷ đồng, gấp 16,8 lần so với cùng kỳ, trong đó, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mej đạt gần 182 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, HBC đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng doanh thu, 319,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt gấp 2 lần và 5,8 lần cùng kỳ năm trước.

Năm 2016, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 7.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 252 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 9/2016, tổng tài sản của HBC đã tăng tới 49% so với đầu năm, lên hơn 10.876 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 480 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với đầu năm, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng 56%, lên 1.248 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 5.870 tỷ đồng, tăng 39,4%, hàng tồn kho tăng tới 92,6%, lên 1.778 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, nợp phải trả của HBC đã lên tới 9.423 tỷ đồng, tăng tới 51,6% so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Cụ thể, phải trả người bán ngắn hạn đạt 1.509 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 2.721 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn hơn 1.466 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 2.537 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức khá cao, 6,5 lần. Lợi nhuận chưa phân phối đạt 295 tỷ đồng.

Trần Thúy