Hòa An, Cao Bằng: Chưa nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra

Để một bản kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm minh, việc nghiêm túc tuân thủ thực các quy định của pháp luật về thanh tra, UBND tỉnh Cao Bằng, Thanh tra tỉnh Cao Bằng cần có những biện pháp cứng rắn hơn nữa.

Hòa An, Cao Bằng: Chưa nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra - Ảnh 1

Trụ sở UBND - HĐND huyện Hòa An. Ảnh: TN

Tại Kết luận thanh tra số 341, Thanh tra tỉnh Cao Bằng đã chỉ rõ những vi phạm trong quản lý và sử dụng quỹ đất công tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. Đồng thời, kiến nghị UBND huyện và các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm và sớm đề ra các biện pháp khắc phục sai phạm. Tuy nhiên, báo cáo thực hiện kết luận của UBND huyện Hòa An khiến dư luận cảm thấy đơn vị này đang làm cho... có lệ!

Theo Kết luận số 341 ngày 26/8/2016 của Thanh tra tỉnh Cao Bằng, những sai phạm, bất cập trong việc quản lý và sử dụng đất công tại huyện Hòa An giai đoạn từ năm 2005 - 2015 là khá nghiêm trọng, gây thất thoát hàng tỷ đồng cho ngân sách.

Kết luận nêu rõ ở cả 9 vi phạm, trách nhiệm chính thuộc UBND huyện Hòa An, lãnh đạo huyện và các phòng, ban chuyên môn liên quan (Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính, Ban Quản lý Dự án huyện, UBND thị trấn Nước Hai…) qua các thời kỳ.

Thanh tra tỉnh Cao Bằng yêu cầu UBND huyện Hòa An phải nghiêm túc kiểm điểm đánh giá những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ đất công tại Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An giai đoạn 2005 - 2015. Chủ tịch UBND huyện Hòa An trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và UBND thị trấn Nước Hai sớm có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị căn cứ vào kết luận thanh tra, tiến hành kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; kiên quyết xử lý các cơ quan, đơn vị, cá nhân chấp hành không nghiêm túc các qui định của pháp luật về quản lý và bảo vệ quỹ đất công.

Để tổ chức thực hiện, UBND huyện đã ban hành Công văn số 342 và Báo cáo số 144 về việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra. Thông qua báo cáo trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị liên quan đến những sai phạm như kết luận đã nêu.

Theo các báo cáo này, “thời hạn các đơn vị tổ chức kiểm điểm và gửi báo cáo về UBND huyện là ngày 30/9/2016”, nhưng chỉ có 1 đơn vị nộp đúng ngày, còn lại 6 đơn vị nộp chậm (trong đó có Ban Quản lý Dự án huyện chỉ nộp báo cáo khi phóng viên đến làm việc với Thanh tra huyện và sau khi đích thân Chủ tịch UBND huyện điện thoại yêu cầu trực tiếp vào ngày 5/10/2016 - PV).

Qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị, việc tổ chức kiểm điểm còn chung chung, chưa chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức về mức độ sai phạm, hướng khắc phục sửa chữa… còn đùn đẩy, né tránh. Các cơ quan, đơn vị chưa xây dựng kế hoạch chi tiết để khắc phục hậu quả theo từng nội dung của kết luận.

Đặc biệt, UBND huyện, lãnh đạo UBDN huyện chưa tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và chưa có báo cáo biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế như tinh thần kết luận và kiến nghị của thanh tra tỉnh.

Thành Nam