Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi

(ANTĐ) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên vừa cho biết, trong năm 2008, Dự án Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên (HEMA) do Bộ Y tế tổ chức đã triển khai và giải ngân được 36,9 tỷ đồng.

7 tháng đầu năm 2009, dự án giải ngân được 20,2 tỷ đồng, trong đó có các hoạt động như thiết lập các điểm tiêm chủng bổ sung ngoại trạm phục vụ tiêm vét cho những trường hợp tiêm sót của gói tiêm chủng mở rộng... Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thuộc dự án phải ưu tiên triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cho người dân tại cộng đồng; Ban quản lý dự án các cấp phải sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực của dự án, tránh lãng phí, chồng chéo, lạm dụng và chỉ đầu tư khi có nhu cầu ưu tiên... không vì mục đích giải ngân nhanh mà quên tính hiệu quả và bền vững của dự án.