Hỗ trợ vắc xin cho 3 tỉnh phòng chống dịch bệnh

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) vắc xin, hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế để phòng chống dịch bệnh.

Hỗ trợ vắc xin cho 3 tỉnh phòng chống dịch bệnh - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Cụ thể, tỉnh Hà Tĩnh được hỗ trợ 30.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 30 tấn hóa chất Chlorine 65% min; tỉnh Quảng Bình 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid, 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine, 30 tấn hóa chất Chlorine 65% min, 150.000 liều vắc xin dịch tả lợn và 100.000 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò; tỉnh Thừa Thiên Huế 50.000 liều vắc xin LMLM type O, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 5.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 3 tỉnh trên có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo sử dụng số hóa chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Phương Nhi