Hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn

Nhóm nghiên cứu đã lắp đặt 20 trạm khí tượng và 5 trạm thủy văn trên địa bàn để nghiên cứu, xác định ra vùng có nguy cơ xảy ra lũ; xây dựng hệ thống cảnh báo lũ, hỗ trợ cộng đồng bằng tin nhắn SMS…

Ngày 22/12, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ KH-CN, Trung tâm Khí tượng – Thủy văn Trung Trung bộ phối hợp với trường ĐH Nông lâm TP.HCM tổ chức Hội thảo và đưa vào ứng dụng “Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn”.

Quảng Nam là tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, trong đó bão, lũ được xếp hàng đầu về phạm vi ảnh hưởng. Lũ lụt ở Quảng Nam có liên quan mật thiết với dòng chảy trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Do địa hình nhiều đồi núi nên hình thành hệ thống sông ngòi dày đặc, ngắn, dốc, khả năng tập trung lũ lên nhanh; vùng đồng bằng ven biển hẹp, cửa sông biến đổi theo mùa nên bị co hẹp lại khiến khả năng thoát lũ kém.

Xuất phát từ thực tế đó, năm 2011, trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã thực hiện đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam.

Nhóm nghiên cứu cũng đã lập ra một trang web cảnh báo lũ trực tuyến tại địa chỉ http://vgtb.hcmuaf.edu.vn, để người dân có thể truy cập trực tiếp và biết mức độ cảnh báo lũ. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ tự động hóa trong phần lớn các thao tác xử lý dữ liệu, giúp cho hệ thống nhanh chóng xác định vùng ngập lụt và phát các bản tin cảnh báo lũ SMS kịp thời đến người sử dụng.