Hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/người /đợt điều trị

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet-Sáng 8/1, Tiến sĩ Dương Huy Liệu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) đã thông báo một số nội dung mới về Đề án chính sách viện phí sắp ban hành.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=36362