Hỗ trợ thiết bị dạy nghề cho người tàn tật

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật TPHCM vừa khánh thành công trình lắp đặt thang máy, chỉnh trang lớp học dành cho người tàn tật do vùng Rhône-Aples (Pháp) tài trợ.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/221577.asp