Hỗ trợ thanh niên sáng tạo và khởi nghiệp

Chiều 25.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2011 - 2015 và ký kết nội dung phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020.

Hỗ trợ thanh niên sáng tạo và khởi nghiệp - Ảnh 1

Anh Lê Quốc Phong và ông Chu Ngọc Anh ký kết chương trình phối hợp

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng dự. Theo đó, trong 5 năm tới, bộ này và T.Ư Đoàn sẽ phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động phổ biến kiến thức và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thanh niên ứng dụng vào đời sống, lao động sản xuất; khuyến khích thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ gắn với nhu cầu đời sống.

Đặc biệt, Bộ này sẽ hỗ trợ T.Ư Đoàn trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp , thành lập các trung tâm hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp nhằm tổ chức các hoạt động kết nối vốn, quỹ đầu tư; kết nối thanh niên đến với các doanh nghiệp khởi nghiệp khoa học, công nghệ; hỗ trợ thanh niên xây dựng, phát triển các dự án sáng tạo khởi nghiệp.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp tham mưu các cơ chế chính sách thu hút, đào tạo và trọng dụng tài năng trẻ ngoài nước; các chính sách khuyến khích đội ngũ cán bộ khoa học trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ mới, khuyến khích thanh niên ươm mầm ý tưởng sáng tạo và biến các ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm hữu ích.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng với chương trình này, Bộ cam kết đồng hành, hỗ trợ cho thanh niên có điều kiện tốt nhất để tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ; đặc biệt là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội. Theo anh Lê Quốc Phong, thông qua các chương trình, hoạt động phối hợp, thanh niên và tổ chức Đoàn ở các cấp có nhiều điều kiện, cơ hội để tiếp cận các lĩnh vực khoa học, công nghệ ứng dụng vào đời sống.

P.Hậu