Hỗ trợ phát triển chăn nuôi góp phần giảm nghèo

  Đảng Cộng Sản VN
  Gốc

  – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định phê duyệt Dự án "Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam" giai đoạn từ năm 2011-2014.

  Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

  (ĐCSVN)Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định phê duyệt Dự án "Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam" giai đoạn từ năm 2011-2014.

  Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Dự án "Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam" giai đoạn từ năm 2011-2014 sẽ chú trọng áp dụng các kỹ năng và kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi lợn và gia cầm trong các trang trại chăn nuôi. Dự án sẽ tăng cường phổ biến kỹ thuật nuôi lợn nái và lợn thịt, đảm bảo chất lượng thịt và nhu cầu thị trường, cho năng suất cao và dễ phòng bệnh.

  Mục tiêu của Dự án là phát triển mô hình chăn nuôi phù hợp, bền vững và có thể nhân rộng. Dự án còn tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăn nuôi được hỗ trợ thông qua tăng cường năng lực cho các địa phương, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

  Dự án này được thực hiện tại Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và 3 tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái./.

   Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=490377&co_id=30065