Hỗ trợ nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ

  Báo Đồng Nai
  Gốc

  (ĐN) - Thông tin từ UBND H.Thống Nhất cho biết, thời gian qua, công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện được duy trì khá tốt và đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, nổi bật là chương trình tập huấn, hướng dẫn nông dân tham gia sản xuất theo hướng hữu cơ.

  Kết quả, huyện đã xây dựng được 11 mô hình thâm canh và quản lý dịch bệnh tổng hợp trên một số loại cây gồm: mít (bệnh xơ đen), sầu riêng (bệnh xì mù), thanh long (bệnh đốm nâu)… tại các xã Hưng Lộc và Quang Trung. Đến nay, trên địa bàn H.Thống Nhất có trên 42ha bưởi, trên 24ha mít và gần 17ha chôm chôm có sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP; trên 12ha tiêu được chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP.

  Thủy Mộc

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/trangdiaphuong/202201/ho-tro-nong-dan-san-xuat-theo-huong-huu-co-3099790/