Hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 19-10, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1569/TTg-NN gửi các Bộ Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, đồng ý về nguyên tắc để các địa phương thực hiện hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã bằng hệ số 1 so với mức tiền lương tối thiểu hiện nay.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107918&sub=127&top=39